'محصولات تیغ خودتراش پرلایف'

بیتا بهدیس تولید کننده و توزیع کننده،
محصولات آرایشی و بهداشتی و
کـودک در سراسر کــشـور

محصولات تیغ اصلاح پرلایف

تیغ پرلایف توسط شرکت بیتا بهدیس توزیع و پخش می گردد. محصولات خودتراش پرلایف با تیغ سوئدی تولید شده است و پس از بسته بندی از چین وارد ایران می شود. تیغ های پرلایف در حال حاضر دارای ده کد متنوع در بسته بندی های دو تا چهار عددی و دولبه تا پنج لبه تولید گردیده است، محصولات پرلایف کیفیت مناسب و قابل قبولی با توجه به قیمت کالاهای مشابه دارند، بزودی سبد کاملتری از این برند تولید و به بازار عرضه می گردد.

 • نام کالا:
 • خودتراش دو لبه Quick2 بسته 4 عددی
 • کد کالا:
 • 30101
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 160
 • نام کالا:
 • خودتراش سه لبه Quick3 بسته 3 عددی
 • کد کالا:
 • 30101
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش دولبه Galaxy2 بسته 3 عددی
 • کد کالا:
 • 30103
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش سه لبه Galaxy3 بسته 2 عددی
 • کد کالا:
 • 30104
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش چهار لبه Galaxy4 بسته 2 عددی
 • کد کالا:
 • 30105
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش دولبه بانوان Shine2 بسته 3 عددی
 • کد کالا:
 • 30106
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش سه لبه بانوان Shine3 بسته 2 عددی
 • کد کالا:
 • 30107
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش چهار لبه بانوان Shine4 بسته 1 عددی
 • کد کالا:
 • 30108
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش چهار لبه Comfort4 بسته 1عددی
 • کد کالا:
 • 30109
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • نام کالا:
 • خودتراش پنج لبه Comfort5 بسته 1 عددی
 • کد کالا:
 • 30110
 • برند:
 • پرلایف
 • کشور سازنده:
 • چین
 • تعداد در کارتن:
 • 100
 • "